Dokumento Nr.
12501
Dokumento teikėjas
Padangų importuotojų organizacija į.k. 303003606
Būsena
Suderinta
Būsenos data
2024-04-02 08:28
Dokumento tipas
Veiklos organizavimo planas, Švietimo programa
Licencijos rūšis
Apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo licencija
Ataskaitinis laikotarpis
2023

Švietimo programos priemonės

Esamos padėties aprašymas