Dokumento Nr.
12501
Dokumento teikėjas
Padangų importuotojų organizacija į.k. 303003606
Būsena
Suderinta
Būsenos data
2024-04-02 08:28
Dokumento tipas
Veiklos organizavimo planas, Švietimo programa
Licencijos rūšis
Apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo organizavimo licencija
Ataskaitinis laikotarpis
2023

Steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai

Planuojamas pateikti, surinkti ir sutvarkyti kiekis

Organizavimo plano priemonės

Atliekų priėmimo vietos

Plano atliekų tvarkytojų sąrašas